دل نگران از…

ژوئن 5, 2018 Moralsociety 0

من نه دل‌نگران سنّتم، نه دل نگران تجدّد، نه دل‌نگران تمدّن، نه دل‌نگران فرهنگ ونه دل‌نگران هیچ امر انتزاعی از این قبیل. من دل‌نگران انسان‌های […]