محکمات و متشابهات

دسامبر 5, 2018 Moralsociety 0

محمد امجد : آيةالله امجد:ما که محل‌ای از إعراب نداریم! امشب با این مردخدا !مکالمه تلفنی داشتم از رم به قمفرمودند :“چه خبر؟” قدری از […]