علل پیدایش دیکتاتورها

نوامبر 16, 2020 Moralsociety 0

مصطفی ملکیان به نظر من، سه دسته آدم هستند که باعث پیدایش دیکتاتورها می‌شوند و یک انسان عادی را به دیکتاتور تبدیل می‌کنند. ۱ -انسان‌هایی […]