آرزو دارم . . .

مارس 18, 2020 Moralsociety 0

آرزو دارم اگر گل نیستم خاری نباشمباربردار ار ز دوشی نیستم باری نباشمگر نگشتم دوست با صاحبدلی دشمن نگردمبوستان بهر خلیل ار نیستم ناری نباشمگر که […]